Дамир Јованић

Дамир Јованић је рођен 22. 08. 1980.

Сандра М. Ђорђевић

Сандра је рођена 09. 05. 1981.

Јела Вучковић

Јела Вучковић је рођенa 22. 08. 1980.

Стана Вујковић

Стана Вујковић је рођенa 22. 08. 1980.

Љубица Мандић

Љубица Мандић је рођенa 22. 08. 1980.

Вилка Кос

Вилка Кос је рођенa 22. 08. 1980.