Секретар
  Тел: +387 51 214 786

  Директор
  Тел: +387 51 214 739

  Помоћник директора
  Тел: +387 51 214 786

  Одјељење у Борику
  Тел: +387 51 253 445