БР Опис и ознака Врста поступка Подаци о добављачу Елементи уговора Опис измјене Остатак вриједности Датум закључења уговора
1 Набавка полуконцертног клавира GB1 GRAND PIANO PE
37000000-8 Музички инструмент
Конкурентски захтјев за достављање понуда
3143-7-1-32/15
„Derby trade“
д.о.о. Брчко
4600044980004
22.479,21 КМ са ПДВ-ом,
Рок испоруке 30 дана
15.02.2016.

године

2 Набавака и уградња столарије
45000000-7
Грађевински радови
Конкурентски захтјев за достављање понуда
3143-7-1-33/15
Техноградња д.о.о. Фоча
4401380560002
27.054,55 КМ са ПДВ-ом,
Рок извршења посла 40 дана
15.02.2016.

године

3 Ресторанске и угоститељске услуге
55300000-3
Директни споразум
3143-8-2-3/16
МБ Студенац с.п.
4504551060007
3.036,60 КМ са ПДВ-ом
1 дан
29.01.2016.

године

4 Превоз путника са два аутобуса високе туристичке класе Директни споразум 3143-8-2-8/18 ИН ТРАВЕЛ д.о.о. Бањалука 1.600,00 КМ са ПДВ-ом, 17.02.2018.
5 Школска документација (свједочанста, дипломе) Директни споразум 3143-8-1-20/18 Завод за уџбенике и наставна средства Источно ново Сарајево 1112,82 КМ без ПДВ-а 25.04.2018.
6 Смјештај гостуијућих професора Поводом пијанистичког такмичења Директни споразум 3143-8-2-23/18 Хотел Босна а. д. Бањалука 3658,97 КМ без ПДВ-а 24.5.2018.
7 Љекарски преглед радника Директни споразум 3143-8-2-26/18 ЈЗУ Завод за медицину рада и спорта РС 3640,00 КМ без ПДВ-а 04.07.2018.
8 Набавка школске документације Директни споразум 3143-8-1-28/18  ЈП Завод за уџбевике и наставна средства Источно Сарајево 3112,24 КМ без ПДВ-а 31.08.2018.
9 Систем видео надзора Директан споразум 3143-8-2-4/19 Дескинжињеринг Бањалука 5080, КМ без ПДВ-а 23.01.2019.
10 Ресторанске услуге Директни споразум 3143-8-2-6/19 Студенац Бањалука 2575,21 КМ без ПДВ-а 27.01.2019.
11  0 0 0  0 0
12 0 0 0  0 0
13 0 0 0  0 0