ЈУ Музичка школа „Владо Милошевић” Бања Лука
СЕДМО МЕЂУНАРОДНО ПИЈАНИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
“БАЊАЛУ
ЧКИ БИЈЕНАЛЕ 2020

Бања Лука, 14 – 17. мај 2020. године

Седмо Mеђународно пијанистичко такмичење “Бањалучки бијенале 2020“ одржаће се у Концертној дворани Културног центра Бански двор и Концертној сали Музичке школе „Владо Милошевић“ у Бањалуци у периоду од 14. до 17. маја 2020. године. Такмичење ће се одвијати у дисциплинама клавир соло и клавирски дуо (за 4 или 6 руку и 2 клавира), те клавир за ученике и студенте одсјека музички сарадник – теоретичар и одсјека који имају клавир као обавезан инструмент.

Пријаве за такмичење достављају се најкасније до 24. 4. 2020. године.
(Евентуалне измјене у програму могуће су закључно са 4. 5. 2020.)

ПРАВИЛНИК  ТАКМИЧЕЊА

Члан 1.
Такмичење организује ЈУ Музичка школа „Владо Милошевић” Бања Лука.

Члан 2.
Такмичење се организује бијенално парним годинама.

Члан 3.
Такмичење је међународног карактера

Члан 4.
Учеснике такмичења оцјењује међународни стручни жири састављен од еминентних клавирских репродуктивних умјетника и педагога .

Члан 5.
Пријаву за такмичење и уплату котизације такмичари су дужни да изврше до датума који одреди организатор.

Члан 6.

У случају отказивања учешћа на такмичењу износ такмичарске котизације се не враћа кандидату.

Члан  7.

Такмичари сами плаћају своје путне и боравишне трошкове.

 Члан 8.

Организатор ће обезбједити новчане награде побједницима сљедећих категорија:

 • КЛАВИР СОЛО: IV, V, VI, VII категорија
 • КЛАВИРСКИ ДУО: IV, V, VI категорија
 • НАГРАДА „НЕВЕНА ПОПОВИЋ“ ЗА НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈЕГ МЛАДОГ ПИЈАНИСТУ

Члан 9.

Ако се догоди да у било којој такмичарској категорији не наступи више од 10 такмичара, организатор неће исплатити новчану награду.

Члан 10.

У категорији може бити само један побједник категорије. Уколико два или више кандидата имају једнак број бодова, побједником категорије се проглашава кандидат који је млађи.

Члан 11.
Такмичари у дисциплини клавир соло програм изводе напамет, а у дисциплини клавирски дуо програм се у свим категоријама може изводити из нота. Категорија клавирски практикум програм изводи напамет.

Члан 12.
Такмичара, који прекорачи дозвољено вријеме, жири може прекинути, а оцјењује га на основу изведеног програма до момента прекида.

Члан 13.
Бодовање: Број освојених бодова је средња оцјена свих чланова жирија

-I награда   95-100
-II награда   85-94
-III награда   75-84
-Похвала   65-74

Члан 14.
Број награда није ограничен.

Члан 15.

Одлука жирија је коначна и неопозива.

Члан 16.

Сви такмичари у свакој категорији добијају диплому, а кандидати који добију мање од 75 бодова добијају похвалу.

САВЈЕТ  ТАКМИЧЕЊА

 1. Дамир Јованић, проф.
 2. Маја Грумић, проф.
 3. Ведрана Стојић, проф.
 4. Ивана Рашета, проф.
 5. Горица Мирјанић, проф.
 6. Јасна Ђуровић, проф.
 7. Дијана Зрнић, проф.
 8. мр Арсен Чаркић
 9. мр Сњежана Поповић Вулета
 10. мр Динко Благојевић
 11. др Дејан Јанковић

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

 • Дамир Јованић, проф.
 • Маја Грумић, проф.
 • Ведрана Стојић, проф.
 • мр Сандра Митева Ђорђевић
 • Ивана Рашета, проф.
 • Горица Мирјанић, проф.

И ЧЛАНОВИ АКТИВА КЛАВИРСКОГ ОДСЈЕКА ШКОЛЕ

ДИРЕКТОР ТАКМИЧЕЊА: Дамир Јованић, проф.

Пријаве за такмичење достављају се најкасније до 24. 4. 2020. године у писаној или електронској форми на адресе:


banjaluckibijenale@gmail.com
или

ЈУ Музичка школа „Владо Милошевић“
(СЕДМО МЕЂУНАРОДНО ПИЈАНИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ „БАЊАЛУЧКИ  БИЈЕНАЛЕ 2020“)
78 000 Бања Лука
Јована Дучића 23
Република Српска
Босна и Херцеговина

 

Уз пријаву кандидати су обавезни доставити родни лист, фотокопију пасоша за иностране учеснике и потврду о уплаћеној котизацији*.
На уплатници треба навести:

 • Назив школе – музичке академије
  (или име и презиме такмичара и мјесто)
 • Сврха дознаке: Котизација за Бањалучки бијенале
 • Прималац: Рачун посебних намјена
 • Рачун примаоца: 5510010001603924
 • Врста прихода: 722511
 • Општина : 002
 • Буџетска организација: 0840001

*Напомена: Такмичари који нису са простора БиХ уплату морају извршити у БиХ прије почетка категорије и примјерак уплатнице доставити на инфо пулт.

КОТИЗАЦИЈА ЗА ДИСЦИПЛИНУ КЛАВИР СОЛО ИЗНОСИ:
30 евра – Преткатегорија, прва и друга категорија
40 евра – Трећа, четврта и пета категорија
50 евра – Шеста, седма и осма категорија

КОТИЗАЦИЈЕ ЗА КЛАВИРСКИ ДУО ИЗНОСИ:
25 евра по кандидату – преткатегорија и прва категорија
30 евра по кандидату – друга, трећа, четврта, пета и шеста категорија

КОТИЗАЦИЈА ЗА КЛАВИРСКИ ПРАКТИКУМ ИЗНОСИ:

30 евра за све категорије