MARIJA MAKSIMOVA

ŽIRI  /

MARIJA MAKSIMOVA

Marija Maksimova je profesor klavira i kamerne muzike u Državnom Muzičkom školskom centru „Sergej Mihajlov“ u Makedoniji. Muzičko obrazovanje počinje u klasi  nast. Irene Spasikove, a srednju muzičku školu „Ilija Nikolovski – Luj“ i muzičku akademiju završava u klasi mr Stele Slejanske-Stojanoske na Državnom univerzitetu „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju. Postdiplomske studije završava na Fakultetu umetnosti na Odeljenju za metodiku klavira u  klasi dr Ane Gaceve.
Marija Maksimova je priznati pedagog koji je tokom svog pedagoškog rada sa učenicima dobila više od 260 internacionalnih i državnih nagrada u Francuskoj, Italiji, Sloveniji, Mađarskoj, Srbiji, Bugarskoj.
Dobitnica je priznanja „Najbolji pedagog“ za višegodišnji rad, dodeljena od strane Saveza muzičko-baletskih pedagoga Makedonije, zatim „Diplomu Časti“, dodeljena na Muzičkom konkursu u Riminiju (Italija), Priznanje za širenje muzičke kulture u Trevizu (Italija), nekoliko diploma za osvojeni Laureat takmičenja sa učenicima. Primila je mnogo priznanja u Evropi kao što su diplome za ostvarene  visoke pedagoške rezultate, za uspešan rad, uverenja za pohađanje seminara eminentnih pijanista, za učešće u stvaranju nastavnog plana i programa  Ministarstva obrazovanja u Makedoniji, profesionalnih predavanja u organizaciji EPTA, a bila je i mentor nastavnika u obuci novih interaktivnih nastavnih metoda u obrazovanju organizovana od USAID i Ministarstva za obrazovanje u Makedoniji.
Dobitnik je plakete „Sveti Nikola“ za izvanredan profesionalni angažman i dostignuća u muzici u 2015, dodeljena od Opštine grada, a 2018. dobija nagradu „Oskar Istoka“ za muzičku pedagogiju  od Udruženja novinara u Makedoniji.
Ove godine je stekla titulu „Najbolji nastavnik bivše Jugoslavije“, organizovano od Asocijacije najboljih nastavnika – lidera u regionu. Još je i dobitnica „8-mo Noemvriske nagrade“ za posebno postignuće u sferi obrazovanja i umetnosti kao muzički pedagog i umetnik od Opštine Štip.
Bila je član nekoliko žirija na takmičenjima u Makedoniji, Italiji, BiH, Srbiji i Španiji, a ove godine je uspela da organizuje francusko muzičko takmičenje klasične muzike „Les Cles D’Or” (Zlatni ključ) u Makedoniji.
Maksimova aktivno nastupa kao pijanista sa istaknutim sopranom Violetom Arsovskom i imaju brojne koncerte,podržane od Ministarstva kulture Makedonije, a prošle godine su izdali i svoj CD. Njeni  učenici redovno nastupaju na koncertima, festivalima, takmičenjima.