Republičko takmičenje

Početna/

Prijava

Prijava

Poštovani đaci i kolege,

Republičko takmičenje muzičkih škola biće održano 5, 6. i 7. aprila 2023. godine, za solo discipline i klavirski duo, a 27. i 28 aprila 2023. za solfeđo, kamernu muziku, orkestre i horove. Uz pomoć Ministarstva prosvjete i kulture RS, kao i Republičkog pedagoškog zvoda RS, domaćin ovogodišnjeg Republičkog takmičenja je JU Umjetnička škola „Vlado Milošević“ Banja Luka.

Prijave poštom ili on-lajn, dostaviti najkasnije do 17. marta 2023. za solo instrumente i klavirski duo, a do 12. aprila 2023. za solfeđo, kamernu muziku, orkestre i horove.

Prijave za takmičenje, propozicije i zadane kompozicije možete preuzeti na sajtu škole.

Uprava JU UŠ „Vlado Milošević“ Banja Luka

On lajn prijava

  • Max. file size: 128 MB.
  • PROGRAM

  • Za kamernu muziku, imena i prezimena, kao i instrument takmičara dopisati u napomenu!!!