ЈУ Музичка школа „Владо Милошевић” Бања Лука
СЕДМО МЕЂУНАРОДНО ПИЈАНИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
“БАЊАЛУЧКИ БИЈЕНАЛЕ 2020“

Бања Лука, 14 – 17. мај 2020. године

Седмо Mеђународно пијанистичко такмичење “Бањалучки бијенале 2020“ одржаће се у Концертној дворани Културног центра Бански двор и Концертној сали Музичке школе „Владо Милошевић“ у Бањалуци у периоду од 14. до 17. маја 2020. године. Такмичење ће се одвијати у дисциплинама клавир соло и клавирски дуо (за 4 или 6 руку и 2 клавира), те клавир за ученике и студенте одсјека музички сарадник – теоретичар и одсјека који имају клавир као обавезан инструмент.

Пријаве за такмичење достављају се најкасније до 24. 4. 2020. године.
(Евентуалне измјене у програму могуће су закључно са 4. 5. 2020.)

ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА

ДИСЦИПЛИНА: КЛАВИР СОЛО


ПРЕТКАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2011. године и млађи
Програм по слободном избору у трајању до 5 минута

ПРВА КАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2009. године и млађи
Програм:
Један став сонатине или сонате (сонатни облик)
Композиције по слободном избору
Трајање: 5 – 8 минута

ДРУГА КАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2007. године и млађи
Програм:
Један став сонатине или сонате (сонатни облик)
Композиције по слободном избору
Трајање: 8-12 минута

ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2005. године и млађи
Програм:
Један став сонате (сонатни облик)
Композиције по слободном избору
Трајање:12-15 минута

ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2003. године и млађи
Програм:
Један став сонате (сонатни облик)
Композиције по слободном избору
Трајање:15-20 минута

ПЕТА КАТЕГОРИЈА
кандидати рођени 2001. године и млађи
Програм:
Један став сонате(сонатни облик)
Композиције по слободном избору
Трајање: 20-25 минута

ШЕСТА КАТЕГОРИЈА
студенти прве и друге године академије
Програм:
Један став сонате (сонатни облик)
Композиције по слободном избору
Трајање: 25-30 минута

СЕДМА КАТЕГОРИЈА
студенти треће, четврте и пете године академије
Програм:
Један став сонате (сонатни облик)
Композиције по слободном избору
Трајање:30 – 35 минута

ОСМА КАТЕГОРИЈА – УМЈЕТНИЧКА КАТЕГОРИЈА  (БЕЗ СТАРОСНЕ ГРАНИЦЕ)

Програм:

Композиције по слобдном избору

Трајање: 35 – 40 минута

ДИСЦИПЛИНА: КЛАВИРСКИ ДУО (ЗА 4 или 6 РУКУ ИЛИ 2 КЛАВИРА)


ПРЕТКАТЕГОРИЈА кандидати рођени 2011. године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање: до 5 минута

ПРВА КАТЕГОРИЈА кандидати рођени 2008године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање: 5-8 минута

ДРУГА КАТЕГОРИЈА кандидати рођени 2005.године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање: 6-10 минута

ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА кандидати рођени 2002. године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање: 10-15 минута

ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА кандидати рођени 1999. године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање: 15-20 минута

ПЕТА КАТЕГОРИЈА кандидати рођени 1996. године и млађи
Програм:
Композиције по слободном избору
Трајање:20-25 минута

ШЕСТА КАТЕГОРИЈА – УМЈЕТНИЧКА КАТЕГОРИЈА без старосне границе

Програм:

Композиције по слободном избору

Трајање: 25 – 30 минута

ДИСЦИПЛИНА КЛАВИРСКИ ПРАКТИКУМ

Ученици и студенти одсјека музички извођач/теоретски одсјек и одсјека који имају клавир као обавезан инструмент

 

ПРВА КАТЕГОРИЈА – ученици првог и другог разреда СМШ

Програм:

Композиције по слободном избору

Трајање: 4 – 6 минута

 

ДРУГА КАТЕГОРИЈА – ученици трећег и четвртог разреда СМШ

Програм:

Композиције по слободном избору

Трајање: 6 – 10 минута

 

ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА – студенти прве и друге године теоретског одсјека

Програм:

Композиције по слободном избору

Трајање: 9 – 13 минута

 

ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА –  студенти треће, четврте и пете године теоретског одсјека

Програм:

Композиције по слободном избору

Трајање: 12 – 16 минута