Savjet roditelja

Početna/

Savjet roditelja

Savjet roditelja za školsku 2019/2020. godinu:

Aleksandar Zec, predsjednik
Irman Džanić
Dijana Ćurić
Lejla Džajić
Danijela Drljača
Biljana Milanović Radić

JU Muzička škola “Vlado Milošević”

Jovana Dučića 23
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 214 786, +387 51 492 009
Lokali:
102 – direktor
103 – računovodstvo
104 – zbornica
105 – portirnica
106 – biblioteka