Školski odbor

Početna/

Školski odbor

Školski odbor za školsku 2019/2020. godinu:

Radiša Račić, predsjednik
Sunčica Lončar
Dijana Ćurić
Irman Džanić
Dajana Vuković

JU Muzička škola “Vlado Milošević”

Jovana Dučića 23
78 000 Banja Luka
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 51 214 786, +387 51 492 009
Lokali:
102 – direktor
103 – računovodstvo
104 – zbornica
105 – portirnica
106 – biblioteka