“BANJALUČKI BIJENALE 2022“

Banja Luka, 19 – 22. maj 2022. godine

Sedmo Međunarodno pijanističko takmičenje “Banjalučki bijenale 2022“ održaće se u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor i Koncertnoj sali Muzičke škole „Vlado Milošević“ u Banjaluci u periodu od 19. do 22. maja 2022. godine. Takmičenje će se odvijati u disciplinama klavir solo i klavirski duo (za 4 ruke  ili 2 klavira), te klavir za učenike i studente odsjeka muzički saradnik – teoretičar i odsjeka koji imaju klavir kao obavezan instrument.

Prijave za takmičenje dostavljaju se najkasnije do 29. 4. 2022. godine.

(Eventualne izmjene u programu moguće su zaključno sa 4. 5. 2022)

JU Muzička škola „Vlado Milošević” Banja Luka

SEDMO MEĐUNARODNO PIJANISTIČKO TAKMIČENJE

Prijave za takmičenje dostavljaju se najkasnije do 29. 4. 2022. godine u pisanoj ili elektronskoj formi na adrese:

E-mail: banjaluckibijenale@gmail.com

ili

JU Muzička škola „Vlado Milošević“

(SEDMO MEĐUNARODNO PIJANISTIČKO TAKMIČENJE „BANJALUČKI BIJENALE 2022“)

78 000 Banja Luka

Jovana Dučića 23

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

PROPOZICIJE TAKMIČENJA

DISCIPLINA: KLAVIR SOLO

PRETKATEGORIJA

kandidati rođeni 2013. godine i mlađi

Program po slobodnom izboru u trajanju do 5 minuta

PRVA KATEGORIJA

kandidati rođeni 2011. godine i mlađi

Program:

Jedan stav sonatine, sonate (sonatni oblik) ili varijacije

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje: 5 – 8 minuta

DRUGA KATEGORIJA

kandidati rođeni 2009. godine i mlađi

Program:

Jedan stav sonatine, sonate (sonatni oblik) ili varijacije

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje: 8-12 minuta

TREĆA KATEGORIJA

kandidati rođeni 2007. godine i mlađi

Program:

Jedan stav sonatine, sonate (sonatni oblik) ili varijacije

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje:12-15 minuta

ČETVRTA KATEGORIJA

kandidati rođeni 2005. godine i mlađi

Program:

Jedan stav sonate (sonatni oblik)

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje:15-20 minuta

PETA KATEGORIJA

kandidati rođeni 2003. godine i mlađi

Program:

Jedan stav sonate(sonatni oblik)

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje: 20-25 minuta

ŠESTA KATEGORIJA

studenti prve i druge godine akademije

Program:

Jedan stav sonate (sonatni oblik)

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje: 25-30 minuta

SEDMA KATEGORIJA

studenti treće, četvrte i pete godine akademije

Program:

Jedan stav sonate (sonatni oblik)

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje:30 – 35 minuta

OSMA KATEGORIJA – UMJETNIČKA KATEGORIJA

(BEZ STAROSNE GRANICE)

Program:

Kompozicije po slobdnom izboru

Trajanje: 35 – 40 minuta

DISCIPLINA: KLAVIRSKI DUO (ZA 4 RUKE ILI 2 KLAVIRA)

PRETKATEGORIJA kandidati rođeni 2013. godine i mlađi

Program:

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje: do 5 minuta

PRVA KATEGORIJA kandidati rođeni 2010. godine i mlađi

Program:

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje: 5-8 minuta

DRUGA KATEGORIJA kandidati rođeni 2007.godine i mlađi

Program:

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje: 6-10 minuta

TREĆA KATEGORIJA kandidati rođeni 2004. godine i mlađi

Program:

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje: 10-15 minuta

ČETVRTA KATEGORIJA kandidati rođeni 2001. godine i mlađi

Program:

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje: 15-20 minuta

PETA KATEGORIJA kandidati rođeni 1998. godine i mlađi

Program:

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje: 20-25 minuta

ŠESTA KATEGORIJA –UMJETNIČKA KATEGORIJA

(BEZ STAROSNE GRANICE)

Program:

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje: 25 – 30 minuta

DISCIPLINA  KLAVIRSKI PRAKTIKUM

Učenici i studenti teoretskih odsjeka i odsjeka koji imaju klavir kao obavezan instrument

PRVA KATEGORIJA – učenici prvog i drugog razreda SMŠ

Program:

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje: 4 – 6 minuta

DRUGA KATEGORIJA – učenici trećeg i četvrtog razreda SMŠ

Program:

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje: 6 – 10 minuta

TREĆA KATEGORIJA – studenti prve i druge godine teoretskog odsjeka

Program:

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje: 9 – 13 minuta

ČETVRTA KATEGORIJA –  studenti treće, četvrte i pete godine teoretskog odsjeka

Program:

Kompozicije po slobodnom izboru

Trajanje: 12 – 16 minuta